Welcome

Sankamphaeng Hotspring


ประวัติความเป็นมาของบ่อน้ำร้อนสันกำแพง

ในสมัยก่อนพื้นที่ของบ่อน้ำร้อนสันกำแพงเป็นทุ่งหญ้าที่มีบ่อน้ำร้อนธรรมชาติบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ สถานที่ที่ชาวบ้านใช้ในการเลี้ยงสต็อกอาบน้ำและต้มหน่อไม้ ในปี พ.ศ. 2515 ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤติน้ำมัน เนื่องจากน้ำมันมีราคาแพงเกินไปพลังงานของรัฐบาลที่ใช้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมัน พื้นที่เป้าหมายอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง จากการสำรวจกฟผ. ตั้งแต่ปี 2515 ถึง 2526 พื้นที่ดังกล่าวมีพลังงานความร้อนเพียงพอสำหรับใช้ในการผลิตไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนนั้นแพงกว่าน้ำมันมาก ดังนั้นโครงการจึงถูกเลื่อนออกไปเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต

ส่งผลให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสหกรณ์การเกษตร หมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงเป็นประธานของฯ พ ณ ฯ ดร. Prokob Hutasingha สมาชิกสภาองคมนตรี ได้ตกลงที่จะส่งเสริมน้ำพุร้อนสันกำแพงให้เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเนื้อที่ 75 ไร่ อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงเกษตร 31 ไร่และสหกรณ์ 44 ไร่อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทย บ่อน้ำพุร้อนสันกำแพงเป็นการลงทุนร่วมระหว่างททท. กับสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สันกำแพงโดยใช้ชื่อ "น้ำพุร้อนสันกำแพง" โดยการลงทุนของแต่ละฝ่ายในราคา 1 ล้านสร้างอาคารอาบน้ำแร่ร้านอาหารซุ้มวางของที่ระลึก ดอกไม้. เปิดให้เข้าชมในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2527 เวลา 15.00 น. โดย ฯพณฯ ดร. Prokob Hutasingha องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด
ตอนนี้ พลเอกจอมพลชลิทปักคสุข องคมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการบริหารน้ำพุร้อนสันกำแพง 

สภาโหวตเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเพิกถอนที่ดินสาธารณะ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณถ. ไร่ ด้วยการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสมบูรณ์ตามข้อได้เปรียบของโครงการสหกรณ์หมู่บ้านสันกำแพง Mett

ปัจจุบัน พลอากาศเอกกำธนสิน ธ นานนท์ องคมนตรี เป็นประธานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงและที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการบ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
พลเอกจอมพลชลิทปักคสุข องคมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการบริหารน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง อำเภอเชียงคำจังหวัดเชียงใหม่ 

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการโครงการบ้านจัดสรรสหกรณ์ในอำเภอสันกำแพง ริเริ่มจังหวัดเชียงใหม่ (ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของโปรแกรมค่าคอมมิชชั่น) ตอนนี้พลอากาศเอกชวลิตภักดีบรมสุขฯ องคมนตรี สมาชิกสภา เป็นประธานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง พลเอกจอมพลชลิศต์พหาสุขสุข องคมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการบริหารน้ำพุร้อนสันกำแพงเพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรรมการและเลขานุการMineral bath for health

Soaking in mineral waters will help your body relax, Improve circulation and will keeps your skin smooth and healthy.

Mineral water scoop

Private men's and women's separate room.
Towel rental service is available.


20 Baht/Person

Mineral bath soak

Private men's and women's separate room.
Towel rental service is available.

65 Baht/Person

Mineral Pool

Swimming suit and towel rental services are available.

Adult 100 Baht/Person
Children 50 Baht/Person

Mineral group Soak

For a group that less than 10 people.
Towel rental service is available.

500 Baht/Hour

Massage services

We have both Masseur and Masseuse
Thai 140 Baht/Hour
Foreigner 200 Baht/Hour

“ Chilling Out Healthy Tour @ San Kamphaeng Hot Springs, Chiang Mai ”

“Good mental health, good physical health and happiness” are what everyone desire
and can be achieved through exercise and meditating,
deemed as the key to good health.

Sankamphaeng Hotspring

Contact Us

1 Moo.7 Ban Sahakon Subdistrict,
Mae On , Chiang Mai  50130
087-659-1791 / 053-037-101 - 2
07:00 น. - 19:00 น.

© 2019 - skphotsprings.com. All Rights Reserved Powered by Chiangmai Webdesign