เกี่ยวกับเรา

กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อ.แม่ออน ตามโครงการพระราชดำริ

เดิมน้ำพุร้อนสันกำแพง เป็นบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติที่ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงใช้ต้มพืชผักที่เก็บจากป่าและรักษาโรคผิวหนัง ลักษณะของน้ำพุร้อนสันกำแพง เป็นแบบไกเซอร์คือลักษณะของน้ำใต้ดินที่ได้รับความร้อนจากหินเหลวความร้อนสูงส่งผ่านหินเนื้อแน่นมายังน้ำทำให้น้ำร้อนขึ้นมากๆ จนหาทางแทรกตามรอยแตกร้าวของหินและดันตัวขึ้นมายังดินเป็นน้ำพุร้อน ความสูงของของการพุ่งของน้ำพุร้อนขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ทำให้น้ำมีความร้อนขนาดไหน น้ำพุร้อนสันกำแพงมีระดับอุณหภูมิจากใต้ดิน 105 องศาเซลเซียส จึงทำให้พุ่งสูงขึ้นมากกว่า 10 เมตร

2518

    มีโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง ตามพระราชดำริ (ปี 2524 จดทะเบียนเป็นหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง)

2515

   ปี 2515-2526 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีโครงการสำรวจเพื่อนำความร้อนใต้พิภพมาผลิตกระแสไฟฟ้าและที่น้ำพุร้อนสันกำแพงก็เป็นแหล่งสำรวจแห่งหนึ่ง ซึ่งมีการเจาะบ่อลึกลงไปถึง 283 เมตร เพื่อการศึกษาวิจัย ผลที่ได้คือ ที่นี่ความร้อนสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้แต่ต้นทุนสูงมากไม่คุ้มกับการลงทุน จึงยกเลิกโครงการ

2526

   เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2526 คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมกันมีมติให้ปรับปรุงพื้นที่นี้ ซึ่งมี 75 ไร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวภายใต้การอำนวยการและบริหารจัดการของคณะกรรมการ 2 ชุด คือ
   - คณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพงตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
   - คณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนอำเภอสันกำแพง 

2527

   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง ร่วมทุนดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของคณะอนุกรรมการบริหารกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงแม่ออนตามพระราชดำริ

เป้าหมายในการดำเนินงาน

1. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำพุร้อนธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
2. เพื่อให้เป็นตัวอย่างดำเนินธุรกิจน้ำพุร้อนในประเทศ
3. เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

ความเปลี่ยนแปลง และเป้าหมายที่เปลี่ยนไป

1. รูปแบบการท่องเที่ยวแบบMass tourism เป็น Alternative tourism
2. เทคโนโลยีการสื่อสารและเดินทางที่เข้าถึงง่าย สะดวกขึ้น
3. ศักยภาพของพื้นที่กิจการที่ยังสามารถพัฒนาได้อีกมาก

เป้าหมายในอนาคตที่ต้องปรับใหม่

1. ให้บริการนักท่องเที่ยวทุกระดับ รวมทั้งกลุ่มพิเศษ (ผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ ฯลฯ)
2. บริหารจัดการที่เป็นสากล ได้มาตรฐาน ให้ความสำคัญกับการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้แนวเศรษฐกิจพอเพียง
3. เน้นคนมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ มีการใช้ทรัพยากรในพื้นที่อย่างเหมาะสม

ประโยชน์ต่อชุมชน

1. พนักงานร้อยละ 80 เป็นคนในชุมชนตำบลบ้านสหกรณ์
2. ประชาชนในชุมชน เข้ามาใช้บริการได้ฟรีหลังเวลา เปิด-ปิด บริการ
3. กำไรสุทธิร้อยละ 30 จัดสรรเข้ากองทุนพัฒนาชุมชน และ ร้อยละ15 เข้ากองทุนสวัสดิการชุมชน
4. รับซื้อผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสหกรณ์มาจำหน่ายในกิจการฯ เช่น ไข่ ตะกร้าของกลุ่มผู้สูงอายุ
5. จัดซุ้มขายผลิตภัณฑ์และร้านอาหารให้เป็นโควต้าเฉพาะของแต่ละหมู่บ้าน
6. เป็นที่ฝึกปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นลูกหลานของคนในพื้นที่
7. สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและท้องถิ่น

โครงสร้างการบริหารงานกิจการฯ

ผู้บริหารกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงฯ

 
 
 

 

คุณสมบัติของน้ำแร่ น้ำพุร้อนสันกำแพง

การวิเคราะห์ ปริมาณ ประโยชน์
ความเป็นด่าง(PH) 9.34 มก/ลิตร ดึงกรดจากร่างกาย
ฟลูออไรด์ 20 มก/ลิตร – ลดความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ ป้องกันฟันผุ

– ลดกรดในปาก ลดการเสียของเคลือบฟัน

– ทำให้กระดูกแข็งแรง

– ทำให้นัยต์ตาดำ มีสีเข้มขึ้น สวยงามขึ้น สุขภาพดี

– ช่วยบำรุงระบบสืบพันธ์
ไนเตรท 5.18 มก/ลิตร ช่วยเพิ่มการดูดซึมของธาตุเหล็ก
ซัลเฟต 49 มก/ลิตร ผิวพรรณ โรคผิวหนัง ความแข็งแรงของเล็บผม
ความร้อน 40 องศาขึ้นไป ทำให้โลหิตไหลเวียนได้ดีขึ้น

“ อยากแช่ออนเซ็น ไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่น มาที่เราได้เลยน้ำพุร้อนสันกำแพงฯ ”

  

อยากแช่ออนเซ็น ไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่น

มาแช่ด้วยกันใกล้ๆบ้านเราดีกว่า ที่ “น้ำพุร้อนสันกำแพง” อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

          แน่นอนว่าใครๆก็รักสุขภาพของตัวเองค่ะ ยิ่งเดี๋ยวนี้เจอแต่ฝุ่นควัน มลภาวะ สภาพอากาศที่ไม่ค่อยดี จึงมีการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเที่ยวทะเล ภูเขา สวนดอกไม้ สวนกาแฟ และอีกมากมาย การแช่ออนเซ็นก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเช่นกัน เนื่องจากเราใช้น้ำแร่จากธรรมชาติ แล้วมันมีได้ยังไง? มาค่ะ เราจะมาอธิบายให้ฟังคร่าวๆเด้อ 

         น้ำแร่ของเรา ก็เกิดจากน้ำพุร้อนนั่นเองค่ะ แล้วน้ำพุร้อนเกิดจากอะไร? น้ำพุร้อนคือ น้ำที่พุ่งขึ้นมาจากใต้ดินสู่ผิวดิน ซึ่งจะมีความร้อนสูงมากจนสามารถต้มไข่ให้สุกได้ แต่เรามีวิธีการจัดการให้เกิดประโยชน์หลายๆด้านค่ะ จึงมีการสร้าง และแบ่งโซนขึ้นมา เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้มีทั้งโซนต้มไข่  โซนน้ำแร่แช่เท้า สระน้ำแร่(แยกสระเด็ก และผู้ใหญ่)  และยังมีแบบห้องตักอาบส่วนตัว แบบคู่ แบบกลุ่ม รวมไปถึงห้องพักพร้อมออนเซ็นด้วยค่ะ นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วก็ยังมีบริการอื่นๆอีกค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการนวดแผนไทยและฝ่าเท้า ร้านขายอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ร้านขายของที่ระลึกและอีกมากมายเลยค่ะ เยอะมากกกกกก อยากให้ทุกท่านได้มาลองเที่ยวสักครั้งจริงๆค่ะ รับรองว่าจะติดใจที่นี่แน่ๆ

         เพิ่มเติม เรามีค่าบริการแรกเข้า บัตรผ่านประตู เด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 40 บาท ราคาน่ารักมากค่ะ เพราะว่า เข้ามาแล้ว ได้แช่น้ำแร่ที่ธารน้ำแร่ ฟรี!! ต้มไข่ ฟรี!! (แต่ไข่ 20 น้ะจ้ะ ไข่ไก่20บาท ไข่นกกระทา 40 บาท) แถมยังมีสวนดอกไม้ขนาดย่อม ให้ได้ถ่ายรูปสวยๆกันอีกด้วย แต่เอ้ะ!!เดินทางมาและกลับจากที่นี่ยังไงดี มาค่ะ มาดูเส้นทางและวิธีการเดินทางกัน

- รถตู้น้ำพุร้อนสันกำแพง

สามารถติดต่อได้ที่ สถานีขนส่งช้างเผือก ตลาดวโรรส น้ำพุร้อนสันกำแพง และบ้านกำปอง

- รถสองแถวประจำทางสีเหลือง

สามารถติดต่อได้ที่ น้ำพุร้อนสันกำแพง ดอยสะเก็ด และตลาดวโรรส

Sankamphaeng Hotspring

ติดต่อเรา

1 ม.7 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน
 จ.เชียงใหม่ 50130
087-659-1791 หรือ
053-037-101 ต่อ 2
07:00 น. - 18:00 น.

แกลอรี่

Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery

© 2019 - skphotsprings.com. All Rights Reserved Powered by Chiangmai Webdesign