บ้านพักหลังที่ 1,2,3,4,5

ร้านอาหารภายในเปิดบริการ 8:00-18:00 น. ที่พักอยู่ห่างจากเซ่เวน ประมาณ 2.5 กิโลเมตร

Sankamphaeng Hotspring

ติดต่อเรา

1 ม.7 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน
 จ.เชียงใหม่ 50130
087-659-1791 หรือ
053-037-101 ต่อ 2
07:00 น. - 18:00 น.

แกลอรี่

Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery

© 2019 - skphotsprings.com. All Rights Reserved Powered by Chiangmai Webdesign